Åre SLK:s Extra årsmöte

Måndag den 19 december 2022 kl 18:00 via Teams
Länk för deltagande

Image

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Föredragningslistans godkännande
7. Förslag till nya stadgar
8. Beslut om att gå med i Svenska Basketbollförbundet
9. Bildande av basketbollsektion
10. Val till basketbollsektion
11. Avslutning