Åre Slalomklubbs fonder

Åre Slalomklubb förvaltar tre fonder som varje år delar ut stipendier till åkare och ledare.

Image

Dessa fonder kan ni donera till för att uppmärksamma en bemärkelsedag, en bortgång eller om ni har någon annan anledning. Om ni skänker pengar till någon av fonderna, använd Åre Slalomklubbs Bg 359-0528 och kom ihåg att meddela oss varför och till vilken fond ni vill skänka ett bidrag. Om ni har några frågor eller funderingar kring någon av fonderna kan ni kontakta Åre Slalomklubbs kansli.

Åre Slalomklubbs Minnesfond
Fonden skall - i enlighet med klubbens huvudsyfte att verka för utförsåkningen i Åre - ha till ändamål att utdela ett eller flera stipendier till aktiva tillhörande Åre Slalomklubb som under karriären drabbas av sjukdom eller skada. Fonden skall vara grenöverskridande och sålunda gälla alla vintersportgrenar som bedrivs i klubbens regi.

Magnus Hanssons Stipendiefond
Fonden har beteckningen "Magnus Hanssons Stipendiefond" för att hedra denne pionjär och utvecklare av utförsåkningen på skidor. Fonden skall - i enlighet med klubbens huvudsyfte att verka för utförsåkningen i Åre - ha till ändamål att utdela ett eller flera stipendier till juniorer tillhörande Åre Slalomklubb, vilka genom talang, träningsflit och allmänt gott uppförande. Stipendium skall i första hand användas för tränings- och/eller tävlingsresa till lämplig skidort men får i andra även användas för inköp av skidutrustning.

Bibbo Nordenskiölds Stipendiefond
Fonden har beteckningen "Bibbos Stipendiefond" för att hedra denne pionjär och utvecklare av utförsåkningen på skidor, i såväl Sverige som på hemorten Åre. Bibbos insatser i Åre Slalomklubb har varit utomordentligt betydelsefulla. Fonden skall - i enlighet med klubbens huvudsyfte att verka för utförsåkningen i Åre - ha till ändamål att utdela ett eller flera stipendier till ungdomar tillhörande Åre Slalomklubb eller ledare som gör arbetsinsatser för Åre Slalomklubbs ungdomar men får även delas ut för inköp och utbildning.