Åre SLK:s halvårsmöte

den 31 maj 2022 kl 19:00 på Nationalarenan. Eftersom vi kör fysiskt igen behövs ingen anmälan utan alla är välkomna.

Image

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av sekreterare
4. Val av justeringsman
5. Föredragningslistans godkännande
6. Val till Alpina Kommittén
7. Val till Freestyle Kommittén
8. Fastställande av Utförsåkningssektionen
9. Val till Skutskjutskommittén
10. Abeli-pokalen till årets U 16-pojke
11. Pokal till årets U 16-flicka
12. Pokal till årets Freestyleungdom
13. Magnus Hansson-stipendiet
14. Oscar Sjöstrand's slalomstipendium
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande